سابلیمینال فارسی ایجاد عادت مطالعه

افزایش تمرکز از طریق گوش دادن به فایل صوتی + تعدادی پیام تلقینی مثبتبرای ایجاد و افزایش عادت مطالعه (تعداد پیام‌ها: 9 عدد)

فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند که حاوی جملات تلقینی مثبت هستند.

با کمک این فایل ها سطح ساده ای از خودهیپنوتیزم انجام میشود و باید به دفعات از فایل استفاده شود تا تاثیرگذاری مناسبی داشته باشد.

ما در اینجا مواردی را ارائه کرده‌ایم که در عمل با موفقیت آزمایش شده اند و توجیه علمی دارند.

سوالات خود درباره سابلیمینال را در صفحه اصلی سابلیمینال ها بپرسید.

دیدگاه ها بسته است