سابلیمینال فارسی تقویت اراده و افزایش انگیزه

فایل سابلیمینال صوتی جهت تقویت اراده و افزایش انگیزه به همراه پیام های پنهان (تعداد پیام‌ها: 9 عدد)

گوش دادن منظم به یک فایل آسان ترین تمرین برای تقویت اراده است.

پس این فایل میتواند یک تمرین مفید و ساده باشد. ضمن اینکه جملاتی برای خودهیپنوتیزم در پیام‌های سابلیمینال قرار دارد.

فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند که حاوی جملات تلقینی مثبت هستند.

با کمک این فایل ها سطح ساده ای از خودهیپنوتیزم انجام میشود و باید به دفعات از فایل استفاده شود تا تاثیرگذاری مناسبی داشته باشد.

ما در اینجا مواردی را ارائه کرده‌ایم که در عمل با موفقیت آزمایش شده اند و توجیه علمی دارند.

سوالات خود درباره سابلیمینال را در صفحه اصلی سابلیمینال ها بپرسید.

دیدگاه ها بسته است