سابلیمینال فارسی تقویت حافظه

فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند که حاوی جملات تلقینی مثبت هستند.

با کمک این فایل ها سطح ساده ای از خودهیپنوتیزم انجام میشود و باید به دفعات از فایل استفاده شود تا تاثیرگذاری مناسبی داشته باشد.

ما در اینجا مواردی را ارائه کرده‌ایم که در عمل با موفقیت آزمایش شده اند و توجیه علمی دارند.

فایل سبب ایجاد آرامش و کاهش تشویش افکار میشود. در نتیجه مغز در این حالت وارد حالت آلفا میشود.

در ابتدای فایل شمارش اعداد قرار دارد که به مرور صدا ضعیف‌تر میشود و جملات تلقینی آغاز میشوند.

یک عمل منظم که هر روز تکرار شود سبب تقویت حافظه میشود. (تعداد پیام‌ها: 3 عدد)

سوالات خود درباره سابلیمینال را در صفحه اصلی سابلیمینال ها بپرسید.

دیدگاه ها بسته است