در حال مرور

دانلود رایگان کتاب تقویت نیروهای روحی و روانی

آموزش روشن بینی و شهود ذهنی

اکثر ما گاهی اوقات از وقایعی که خبر نداشته ایم از طریق شهود ذهنی باخبر شده ایم. ما در این آموزش در مورد توانایی‌های ذهنی صحبت میکنیم، نه جادو یا علوم غریبه. شما نیز کم و بیش آن را تجربه کرده اید. مثلا در دوران مدرسه موقعی که معلم قصد داشته…