در حال مرور

سابلیمینال افزایش انگیزه

سابلیمینال فارسی تقویت اراده و افزایش انگیزه

فایل سابلیمینال صوتی جهت تقویت اراده و افزایش انگیزه به همراه پیام های پنهان (تعداد پیام‌ها: 9 عدد) گوش دادن منظم به یک فایل آسان ترین تمرین برای تقویت اراده است. پس این فایل میتواند یک تمرین مفید و ساده باشد. ضمن اینکه جملاتی برای…