در حال مرور

سابلیمینال جذب عشق

سابلیمینال فارسی افزایش عشق و محبت

سابلیمینال افزایش عشق و محبت حاوی جملات تلقینی مثبت جهت برنامه ریزی ذهن میباشد. (تعداد پیام‌ها: 10 عدد) فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند که حاوی جملات تلقینی مثبت هستند. با کمک این فایل ها سطح ساده ای از…