سابلیمینال فارسی تقویت تجسم و تصویرسازی ذهنی

سابلیمینال فارسی تقویت تجسم و تصویرسازی ذهنی حاوی یک موسیقی ملایم آرامش بخش به مدت حدودا 10 دقیقه و جملات تلقینی مثبت جهت برنامه ریزی ذهن میباشد.

(تعداد پیام‌های پنهان: 10 عدد)

فایل‌های خودهیپنوتیزمی سابلیمینال یک نوع موسیقی بیکلام هستند که حاوی جملات تلقینی مثبت هستند.

با کمک این فایل‌ها سطح ساده‌ای از خودهیپنوتیزم انجام میشود و باید به دفعات از فایل استفاده شود تا تاثیرگذاری مناسبی داشته باشد.

ما در اینجا مواردی را ارائه کرده‌ایم که در عمل با موفقیت آزمایش شده اند و توجیه علمی دارند.

سوالات خود درباره سابلیمینال را در صفحه اصلی سابلیمینال ها بپرسید.

دیدگاه ها بسته است