آیا با کمک هیپنوتیزم میتوان در امتحانات موفق شد؟

لینک ورود به بازی همستر

در زمینه موفقیت در امتحانات با کمک هپینوتیزم ، کابوک یکی از اساتید هیپنوتیزم اولین کتاب خود را در نوجوانی تحت عنوان: آیین درس خواندن منتشر کرد.

البته او در این کتاب به استفاده از هیپنوتیزم جهت موفقیت در امتحانات نمی‌پردازد و به موارد دیگری مانند: حافظه و عوامل موفقیت در امتحانات، تغذیه، تنفس و … پرداخته است.

اما بعدا کتاب دیگری در دهه شصت نوشت به نام: کنکور با هیپنوتیزم که در آن کتاب به ارتباط هیپنوتیزم و امتحانات بیشتر پرداخت.

چند مساله در این مورد وجود دارد:

اول اینکه وقتی ما مطلبی را میخوانیم آن در حافظه ما ثبت میشود اما برای فراخوانی آن با مشکل مواجه هستیم و نمیتوانیم آنچه قبلا خوانده ایم را به خوبی به خاطر بیاوریم.

مساله دوم در مورد استرس و نداشتن آرامش کافی در حین آزمون است.

و اگر به قبل از تر آن برگردیم متوجه میشویم که بسیاری از افراد در برنامه ریزی برای مطالعه ضعیف عمل میکنند که این مورد هم با کمک هیپنوتیزم قابل برطرف شدن است.

یعنی ایجاد عادت مطالعه در فرد.

حتی مطالبی که شما قبلا در روزنامه یا مجله ای خوانده اید یا در تلویزیون دیده اید وارد ناخودآگاه شما شده اما اکنون به خوبی نمیتوانید همه اطلاعاتی که قبلا دریافت کرده اید را به خاطر بیاورید.

این امر با هیپنوتیزم در همان لحظه ممکن میشود و از آنجایی که در روز امتحان نمیتوان از آن استفاده کرد بنابراین تمرین هیپنوتیزم میتواند به فرد کمک کند تا بهتر از قبل مطالب را به خاطر بیاورد.

همچنین هیپنوتیزم میتواند استرس را از فرد دور کند و به او آرامش مورد نیاز در شرایط استرس زا را بدهد.

انتظار معجزه و اتفاق جادویی از هیپنوتیزم را نباید داشته باشید.

هیپنوتیزم میتواند یک کمک کننده باشد.

 

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید