آیا موزه مریلین واقعی است؟

موزه مریلین نام مجموعه ای است که متعلق به یک طبیعت شناس، جانورشناس و باستان شناس عاشق دنیای موجودات بیگانه و عجیب با نام توماس تئودور مریلین است.

شما در این موزه اسکلت یا بقایای هر موجود ماورایی که فکرش را کنید خواهید دید.

همچنین بسیاری از وسایل عجیب و جادویی قدیمی در این موزه نگهداری میشوند.

اما آیا چیزهایی که در این موزه وجود دارند واقعی هستند؟

پاسخی بدهید