دیدن یا خوردن انار در خواب به چه معناست؟

دیدن، چیدن یا خوردن انار در خواب میتواند برای بیننده خواب عجیب باشد و بخواهد بداند که چرا چنین خوابی دیده است و آیا معنی خاصی می‌تواند داشته باشد.

اکثر خواب‌هایی که ما میبینیم تحت تاثیر وقایع و افکار روزمره ما هستند.

دانیال نبی معتقد بود که خواب انار در فصل خودش خوب است و نشانه منفعت مالی است اما اگر در وقت خودش دیده نشود بد است و تعبیر عکس دارد.

چیدن انار نیز یعنی سودی به دست می‌آورید.

ابن سیرین به طعم انار نیز اشاره کرده است.

از نظر او خوردن انار شیرین خوب است و منفعت است اما خوردن انار ترش بد است و ضرر و زیان است.

در کل از دیدگاه تعبیرکنندگان قدیمی خوردن میوه‌های ترش خوب نیست و شخص دچار ضرر و زیان میشود اما خوردن میوه‌های شیرین خوب است و منفعت است.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x