مرور برچسب ها

آبله مرغان کودکان

آبله مرغان چیست؟

آبله مرغان بیماریی است که بر اثر آن جوش های فراوانی بر پوست بدن یورش می آورند، طوری که پوست بی شباهت به پوست مرغ نخواهد بود. آبله مرغان را آبلک (مصغر آبله) هم خوانده اند. این بیماری که واگیر دارد و یک بیماری کودکانه تلقی می شود،…