مرور برچسب ها

آبکاری فلزات در خانه

آبکاری چیست؟ معرفی چند آزمایش ساده

در قسمت آزمایش های شیمیایی در آزمایشی که انجام دادیم، اگر به انتهای سیم مسی، نوک قلم طلایی وصل نمی کردید، گاز اکسیژن آزاد نمی شد. بلکه با مس ترکیب می شد و اکسید مس بدست می آمد. از این فعل و انفعال شیمیایی در صنایع استفاده زیاد می شود. برای…