مرور برچسب ها

آب شیرین چیست

دلیل کم آبی چیست؟

در پاره ای از شهرها چون کم آبی روی می دهد، مقام رسمی شهر وضعیت فوق العاده اعلام می کند و از مردم می خواهد که آب آشامیدنی را زیاد مصرف نکنند، به شستشوی تن یا اتومبیل خود هرچه کمتر بپردازند و خلاصه تا می توانند، به ذخیره ی آب کمک کنند. در…