مرور برچسب ها

آب و هوای قطب شمال

آیا قطب جنوب به اندازه قطب شمال سرد است؟

برای اغلب ماها، هر دو ناحیه قطب شمال و جنوب سرزمینی پر از شگفتی می باشد. ما اطلاعات مبهمی درباره ی آنها داریم و تصور می کنیم که باید خیلی شبیه یکدیگر باشند. موضوع عجیب این است که اختلافات بین قطب جنوب و قطب شمال بیشتر از شباهت های آنان می…