مرور برچسب ها

آب و هوای موسمی

باد موسمی چیست؟

موسم کلمه ای است عربی که معنی آن «فصل» است. بادهای موسمی که در هنگام گرما که بادهایی از سمت دریا به طرف خشکی می وزند و در هنگام یا فصل سرما که از سمت خشکی بطرف دریا وزیدن می گیرند آغاز می شود. در فصل گرما بادهای ساحلی غالبا" بارانی است در…