مرور برچسب ها

آب و هوا

هوا چیست؟

هوا در همه جا در اطراف ما وجود دارد. هر شکاف، حفره و فضایی که هنوز از چیز دیگری پر نشده است از هوا پر است. هر مرتبه که نفس می کشید، ریه های شما از هوا پر می شوند. اگرچه نمی توانید هوا را ببینید، آن را به چشید و لمس نمایید (مگر اینکه باد…