مرور برچسب ها

آب چیست

آب چیست؟

همین که دانشمندان به فکر می افتند که آیا در سایر سیارات زندگی وجود دارد، بلافاصله این سؤال بین آنها مطرح می شود که آیا در آنجا آب هست؟ زندگی آنچنانکه ما می شناسیم بدون آب غیرممکن می باشد. آب ماده ای است بدون طعم، بی بو، بی رنگ که قسمت اعظم…