مرور برچسب ها

آتلانتیس چگونه نابود شد

آتلانتیس، قاره‌ی گمشده کجاست؟

از دوره‌ی یونان باستان تاکنون در باره‌ی جزیره‌ی گمشده‌ای به نام آتلانتیس پیوسته افسانه‌هایی پرداخته شده است. می گویند آتلانتیس جزیره‌ای بزرگ در اقیانوس آرام درست در غرب صخره‌ی جبل طارق بود؛ جایی که به ستون‌های هرکول معروف است. آنجا را…