مرور برچسب ها

آثار باستانی

کتاب الماس سوترا چیست؟

این کتاب یکی از متون مهم و مرکزی بودیسم ماهایانا است که شامل گفت‌وگوهایی بین بودا و شاگردش، سابهوتی، در مورد حقیقت واقعیت و راه روشنگری است. این کتاب به زبان سانسکریت نوشته شده و نام اصلی آن پراجناپارامیتا هریدایاسوترا است که به معنی سوترای…