مرور برچسب ها

آثار جالینوس

کشفیات جالینوس دانشمند یونان باستان

جالینوس دانشمند بزرگ یونانی بود که 129 سال بعد از میلاد مسیح زندگی میکرد و در زمینه پزشکی کشفیات و دانش خوبی کسب کرده بود، به همین خاطر اروپاییان قریب به هزار سال از دانش او در زمینه پزشکی استفاده میکردند. جالینوس اهل پرگامون یونان…