مرور برچسب ها

آدم فضایی ها

آیا سیگنال فضایی تا حالا دریافت کردیم؟

پاسخ کوتاه به این سوال مثبت است. دانشمندان تاکنون سیگنال‌های فضایی مختلفی را دریافت کرده‌اند، اما هیچ‌کدام از این سیگنال‌ها به‌طور قطعی به منشأ فرازمینی نسبت داده نشده‌اند. یکی از معروف‌ترین سیگنال‌های فضایی که تاکنون دریافت شده، سیگنال…