مرور برچسب ها

آدم کوتوله واقعی

آیا آدم کوتوله واقعیت داره؟

پاسخ کوتاه به این سوال، خیر است. هیچ مدرک علمی معتبری وجود ندارد که نشان دهد آدم کوتوله‌ها وجود دارند. هنوز این موضوع به طور قطع به اثبات نرسیده است. در طول تاریخ، ادعاهای زیادی مبنی بر مشاهده آدم کوتوله‌ها در سراسر جهان وجود داشته است. با…