مرور برچسب ها

آرژانتین کجاست

آرژانتین در کدوم قاره است؟

آرژانتین در قاره آمریکای جنوبی واقع شده است. این کشور از شمال با پاراگوئه و بولیوی، از شمال شرق با برزیل و اروگوئه، و از جنوب و غرب با شیلی مرز مشترک دارد. آرژانتین از لحاظ وسعت پس از برزیل دومین کشور آمریکای جنوبی و در بین کشورهای جهان…