مرور برچسب ها

آزمایش پرواز روح

آیا دکتر چارلز تارت، برونفکنی را اثبات کرد؟

 در امریکا دو آزمایش بزرگ انجام شد که در مجموع 5 هزار بیمار که به دلایل مختلف مثل کما، صرع و غیره دچار برونفکنی شده بودند در آن شرکت داشتند که یکی از این آزمایشات توسط یک ایرانی امریکایی به نام سام پرنیا انجام شد. در کنار تخت بیماران و…