مرور برچسب ها

آسمان خراش های جهان

اولین آسمان خراش کدام بود؟

امروزه در سراسر دنیا، هر کجا که شهرهای بزرگ وجود دارند، ساختمانهای بزرگ و بلندی نیز یافت می شود. اینگونه بناها را معمولا" آسمانخراش می نامند. هیچ دلیل خاصی برای نامیدن یک ساختمان به اسم آسمانخراش وجود ندارد. این فقط نامی است که به ساختمان…