مرور برچسب ها

آشنایی با الکترونیک

اصطلاحات متداول در الکترونیک کدامند؟

اصطلاحات متداول در الکترونیک، شامل موارد زیر می‌شوند: جریان الکتریکی: حرکت بارهای الکتریکی در یک مدار است. ولتاژ: اختلاف پتانسیل بین دو نقطه در یک مدار است. مقاومت: مخالفت با جریان الکتریکی است. ظرفیت: توانایی ذخیره انرژی…