مرور برچسب ها

آشنایی با اکوادور

اکوادور در کدام قاره است؟

اکوادور در قاره آمریکای جنوبی واقع شده است. این کشور از شمال با کلمبیا، از شرق و جنوب با پرو، و از غرب با اقیانوس آرام مرز مشترک دارد. اکوادور از لحاظ وسعت هجدهمین کشور آمریکای جنوبی و در بین کشورهای جهان شصت و سومین کشور از لحاظ وسعت است.