مرور برچسب ها

آشنایی با ورزش های جهان

از چه هنگام کریکت و بِیسبال آغاز شد؟

می گویند بازی کریکت نخست در انگلستان، آنهم در قرن 15، بوجود آمد. ولی چیزی که ما از آن مطمئنیم فقط این است که انگلیسی ها در آن زمان خود بازی کریکت داشتند. حتی در روزنامه های بسیار قدیمی که در دسترس ماست می بینیم که برخی از مسابقات کریکت را…