مرور برچسب ها

آشنایی کودکان با شغل دندانپزشکی

تاریخچه دندان پزشکی در جهان

از چه وقت دندان پزشکی شروع شد؟ وقتی دندان درد دارید، یا دندانتان عیبی پیدا می کند شما می خواهید فورا" اقدامی برای رفع درد بکنید. بشر اولیه هم در این مورد همین حال را داشت و بنابراین دندان پزشکی عملا" از زمان شروع تمدن آغاز گشت. از زمانی که…