مرور برچسب ها

آشیل پا چیست

آشیل چه کسی بود؟

اگر شخصی نقطه خاصی در بدنش داشته باشد که فقط از این نقطه بتوان چشم زخم و آسیب به او رساند و یا فقط از یک طریق آسیب پذیر باشد، اصطلاحا" می گویند که این شخص پاشنه آشیل دارد. این اصطلاح در اصل به یکی از بزرگترین قهرمانان افسانه های یونانی،…