مرور برچسب ها

آلومینیوم چیست

آلومینیوم چیست؟

آلومینیوم فلزی است که در طبیعت بسیار فراوان یافت می‌شود. در حدود 8 درصد از پیوسته‌ی زمین از آلومینیوم ساخته شده است. اشکال کار درباره‌ی آلومینیوم آن است که این فلز هرگز به صورت آزاد در طبیعت وجود ندارد. بلکه همواره با مواد گوناگون دیگر…