مرور برچسب ها

آموزش اصطلاحات زبان

معنی gemini چی میشه؟

کلمه "Gemini" به معنی "دو قلو" یا "جوزا" است. این کلمه ریشه لاتین دارد و به سومین برج فلکی در زودیاک اشاره می کند. معانی مختلف Gemini: در نجوم: Gemini به صورت "دو قلو" یا "جوزا" شناخته می‌شود و سومین برج فلکی در زودیاک است. این برج…