مرور برچسب ها

آموزش انرژی چی

دانلود کتاب چی، نیروی نهفته

کتاب چی نیروی نهفته یکی از کتاب های قدیمی در زمینه هنرهای رزمی شرقی و نیروی درونی است که در برخی اساتید بعد از ممارست ها و تمارین خاص به دست می آید. این کتاب سال 1374 گرد آوری و ترجمه شده و دیگر چاپ جدید آن در بازار وجود ندارد، بنابراین از…