مرور برچسب ها

آموزش بازیگری خارجی

آموزش بازیگری توسط مایکل کین | قسمت دوم

در بخش دوم آموزش بازیگری از کتاب مایکل کین میخوانیم: برای لحظه حال بازی کن جاودانگی به خودی خود پیش خواهد آمد. روش های بازیگری امروزی نیز تغییر کرده است. در گذشته اگر بازیگری مجبور به گریه کردن در صحنه بود احاسات عمیق و اندوه خویش را با…