مرور برچسب ها

آموزش بازیگری

آموزش بازیگری توسط مایکل کین | قسمت سوم

گاهی پیش آمده که با بازیگرانی روبرو شده ام که تصور میکنند با اغراق و درشت نمایی رفتارهایشان میتوانند همانند تئاتر، گوی سبقت را از دیگران بربایند. اینان به جای استفاده از فکرشان، از صدا و بیان استفاده میکنند و متوجه نیستند که استفاده کمتر از…