مرور برچسب ها

آموزش بازی بریج

بازی بریج چیست و چه زمانی اختراع شد؟

بازی بریج که از بازی های ویندوز هم بود؛ مثل سایر بازی هایی که به ورق مربوط می شوند، دارای تاریخ کهنی می باشد. بریج به بازی گروه «ویست» تعلق دارد. در نوع بازی ویست همیشه چهار بازیکن شرکت دارند، دو نفر شریک و دو نفر بعنوان مخالف، یکدست کامل…