مرور برچسب ها

آموزش تاریخ خوانی اشیا

غیبگویی از طریق لمس کردن اشیا ، سایکومِتری و روان نِگَری

سایکومِتری استعدادی برای کشف تاریخچه مرتبط با یه جسم از طریق لمس کردن یا در دست گرفتنش هستش. افرادی که چنین توانایی رو دارن، جسمی مثل جواهرات، ساعت یا لباسِ فردی رو لمس میکنن و اطلاعاتی درمورد صاحب اون جسم میدن. درواقع اونا امواج و…