مرور برچسب ها

آموزش تردستی با وسایل ساده

آموزش شعبده بازی حلقه آویزان

وسایل لازم برای اجرای شعبده با حلقه: یک حلقه، آب نمک، نخ، قوطی کبریت تردستی شماره 15 : انگشتر یکی از خانم های تماشاگر را قرض بگیرید و قول بدهید آن را صحیح و سالم به او برگردانید. تکه ای نخ (به طول نیم متر) را به آنها نشان دهید. یک سر نخ را…

آموزش شعبده بازی تشخیص رنگ با انگشتان

وسایل لازم: شش مداد شمعی با رنگ مختلف تردستی شماره 33 : این تردستی را حتی می توانید در مدرسه و برای دوستان خود اجرا کنید. شش مداد شمعی با رنگ های مختلف را به حاضران نشان دهید و به آنها بگویید که انگشتانتان می توانند رنگ ها را تشخیص دهند.…