مرور برچسب ها

آموزش تردستی تولید دود

آموزش شعبده بازی تولید دود

وسایل لازم برای اجرای شعبده بازی تولید دود: یک لیوان بلوری، نعلبکی، سیگار، اسید کلریدریک، آمونیاک مایع تردستی شماره 26 : این تردستی را یک بار در سنگاپور برای عده ای انجام دادم که در میان آنها چند نفر کارشناس علوم هم بود. ولی متوجه قضیه…