مرور برچسب ها

آموزش تردستی ذهن خوانی

آموزش شعبده ذهن خوانی حدس زدن تصاویر

وسایل لازم برای اجرای تردستی حدس زدن تصاویر: تخته زیر دستی، سه تصویر، یک ورق کاغذ تردستی شماره 27 : تصویر سه حیوان (سگ، گربه، موش) را که روی سه ورقه ترسیم شده به حاضران نشان دهید و آنها را به یکی از تماشاگران بدهید. از او بخواهید یکی از سه…

آموزش شعبده زنده یا مرده

وسایل لازم برای اجرای شعبده زنده یا مرده: یک کارت ویزیت، یک خودکار تردستی شماره 5: از یکی از افراد حاضر بخواهید که کارت ویزیتی به شما بدهد. کارت ویزیت را تا بزنید و آن را مطابق شکل برش دهید تا به سه قسمت تبدیل شود. قطعه وسط را به تماشاگر…