مرور برچسب ها

آموزش تردستی های ساده

آموزش شعبده بازی یخ در میان آب داغ

وسایل لازم برای اجرای شعبده بازی یخ در میان آب داغ: لیوان بلوری، آب داغ، تکه ای زرورق(سلفون) تردستی شماره 17 : آیا تاکنون دیده اید در وسط آب داغ تکه ای یخ تشکیل شود؟ احتمالا" این را تاکنون نه دیده اید و نه شنیده اید. اما در اینجا شما می…