مرور برچسب ها

آموزش تردستی

آموزش تردستی پیشگویی با کارت

وسایل لازم برای اجرای تردستی پیشگویی با کارت: دسته کارت، قلم، کاغذ تردستی شماره 38 : دسته کارت ها را بردارید. آنها را به تماشاگران نشان دهید. فقط مراقب باشید چند کارت آخر را به طور کامل به آنها نشان ندهید. بعد چهار کارت زیر را (به پشت) روی…

آموزش شعبده بازی ذهن خوانی با سکه ها

وسایل لازم برای اجرای شعبده بازی با سکه ها: سکه 10 تومانی، سکه 25 تومانی سکه ها در کدام دست هستند؟ تردستی شماره 48 : کار با سکه از تردستی های محبوب مردم سراسر جهان است. در اینجا می خواهم یک تردستی ارائه دهم که هنرمند معروف هودینی در طی…

آموزش شعبده بازی ظاهر کردن دستمال

وسایل لازم برای شعبده بازی ظاهر کردن دستمال: نارگیل، میخ، دو دستمال شبیه هم، کمی موم یا آدامس تردستی شماره 30 : یک دستمال از خانمی که در ردیف اول نشسته قرض بگیرید. آن را به حاضران نشان دهید و بگویید: «حال من می خواهم این دستمال را آتش بزنم…

آموزش شعبده بازی با کبریت سوخته

وسایل لازم برای شعبده بازی کبریت سوخته: قوطی کبریت تردستی شماره 49 : این تردستی را نیز یکی از اساتید شعبده بازی در دهلی نو انجام داد. یک قوطی کبریت از جیب خود بیرون آورد و آن را باز کرد. اما آن خالی بود. اصلا" نگران نشد. فورا" یکی از چوب…

آموزش تردستی با پرتاب کبریت

وسایل لازم برای اجرای تردستی با کبریت: قوطی کبریت، سکه تردستی شماره 40 : این نوعی تردستی با قوطی کبریت است. قوطی کبریت را به حاضران نشان دهید، آن را باز کنید تا شش یا هفت چوب کبریت را در آن ببینند. در آن را ببندید. اکنون قوطی کبریت را به…

آموزش شعبده بازی ذهن خوانی خودکارهای در دار

وسایل لازم برای اجرای تردستی ذهن خوانی: چهار خودکار در دار، یک لیوان، ورق کاغذ تردستی شماره ی 1 : چهار خودکار دردار تهیه کنید و آنها را در یک لیوان قرار دهید. از تماشاچی بخواهید که یکی از خودکارها را انتخاب کرده و با آن نام خود را روی…