مرور برچسب ها

آموزش تصویرسازی ذهنی

آموزش تجسم و تصویرسازی ذهنی

تجسم و تصویرسازی ذهنی یکی از روش های مثبت و سازنده برای هم جهت شدن با هدف و خواسته هاست. این تکنیک به سادگی توسط همه افراد قابل استفاده است. فواید استفاده از تکنیک تجسم : افزایش دقت و توجه به هدف و خواسته تقویت انگیزه و اراده…