مرور برچسب ها

آموزش تلقین

تلقین تاکیدی در بازاریابی و فروش

تلقین تاکیدی نوعی تلقین است که هیپنوتیزم کنندگان حرفه ای از آن برای مشخص کردن پدیده هایی خاص به هنگام بیداری ، هیپنوتیزم، یا برای معالجه برخی از بیماری های روانی یا خنثی کردن علل بیماری استفاده میکنند. در زندگی روزمره ، تلقین تاکیدی بسیار…

ایجاد تلقین و نفوذ در دیگران از طریق نوشتن

قبل از هر چیز به یاد داشته باشید که هدف اصلی نفوذ شخصی ایجاد اثری خوشایند در مخاطب است. بنابراین، نخستین احساس کسی که یکی از نوشته های شما را میخواند، بستگی به طرز نگارش شما دارد. اگر نگارش شما بسیار روشن، منظم، فاصله دار و خوش خط باشد،…

تلقین چیست و شامل چه مواردی میشود؟

تلقین‌پذیری یعنی استعداد تحمل افکار تلقین شده ای که ذهن را اشباع کرده است. این امر نخستین بار با هیپنوتیزم مشخص شد و به محققان اجازه داد که مجموعه پدیده هایی را که در پرتو آن هر تلقین واکنشی مطابق هدف خود را ایجاد میکند، بشناسند. بدین…

ماجرای کشف تلقین به خود توسط امیل کوئه

امیل کوئه را پدر علم تلقین مینامند، امروز داستان کشف تلقین به خود را از کتاب هیپنوتیزم علمی نوین نوشته ریچارد شروت، ترجمه دکتر رضا جمالیان میخوانید. کوئه تصمیم گرفت نظریات خود را در زمینه هیپنوتیزم ارائه کند. او معتقد بود: 

راهنمای ساخت جملات تلقینی مثبت | اصول تلقین

راهنمای ساخت جملات تلقینی و شامل : تلقینات صحیح و مثبت برای هر موضوع تلقین مثبت چیست؟ تلقین منفی چیست؟ تلقین مثبت یعنی تلقین باید تاثیر مثبت روی ذهن شما بگذارد. به نظر ساده است اما درواقع اینطور نیست چون همه کلمات روی ذهن تاثیر…

تاثیر تفکر مثبت و تلقین مثبت

تاثیر تلقین مثبت و تلقین منفی بر روی فرد و زندگی او فردی که به صورت منفی و دلسرد کننده فکر می کند، در حقیقت ذهن خود را از طریق تلقین به نفس با موضوعات منفی پر می کند. در صورتی فردی که به صورت مثبت و سازنده فکر می کند، دائماً در ضمیر…