مرور برچسب ها

آموزش جذابیت

چطور جذاب تر باشیم؟ روانشناسی جذابیت

هیچ کسی محل، تاریخ تولد، خصایص نژادی و مقام و موقعیت اجداد خود را تعیین نکرده است و هیچ کسی نتوانسته در ترکیب ساختمان بدنی اش دخالت کند اما همه میتوانند ظاهر خود را بهتر و هماهنگ تر و جذاب تر کنند. در مورد صورت، کسب آرامش به عضلات صورت،…