مرور برچسب ها

آموزش خط هیروگلیف

خط هیروگلیف چیست؟

معنی کلمه هیروگلیف ، حکاکی مقدس است. اما این نام درستی برای نوشته های قدیمی مصر نمی باشد. و فقط به این جهت این اسم روی آن گذارده شد که وقتی اولین بار یونانیان قدیم آنرا دیدند، تصور کردند نوشته های مزبور به وسیله ی کاهنان برای منظور های…