مرور برچسب ها

آموزش دورآگاهی

برای دورآگاهی چه تمریناتی میشه انجام داد؟

تمرینات زیادی برای تقویت دورآگاهی وجود دارد. برخی از محبوب ترین تمرینات عبارتند از: تمرین تصویرسازی: در این تمرین، باید یک تصویر ذهنی واضح از چیزی یا کسی ایجاد کنید. سپس، باید سعی کنید این تصویر را به شخص دیگری ارسال کنید.…