مرور برچسب ها

آموزش دگرهیپنوتیزم

جزوه آموزش هیپنوتیزم کردن دیگران

کتاب آموزش دگرهیپنوتیزم به صورت قدم به قدم به زبانی ساده و واضح این تکنیک را به شما می‌آموزد. باید خدمت شما عرض کنیم که هیپنوتیزم هیچ نیروی خارق العاده‌ای نیست و شخصی که شما را هیپنوتیزم میکند هیچ قدرت ماورایی ندارد بلکه هیپنوتیزم نوعی…

هیپنوتیزم برای مشکل وسواس و افراد وسواسی

در این مطلب یک اتفاق واقعی در مورد درمان یک زن وسواسی با هیپنوتیزم از کتاب اسرار هپینوتیزم میخوانیم. پزشک یک زن وسواسی به معنای کامل را نزد متخصصان هیپنوتیزم فرستاد تا با این روش درمان شود. ظاهرا هیچ چیز قادر نبود وسواس او را درمان کند.…