مرور برچسب ها

آموزش دیبانک

معنی دیبانک کردن در فلسفه و مباحثه

دیبانک کردن در فلسفه و مباحثه به معنای از بین بردن پایه و اساس یا استدلال یک حجت یا موضع است. به عبارت دیگر، دیبانک کردن به معنای نشان دادن نادرستی یا ضعف استدلال طرف مقابل به گونه‌ای است که دیگر قابل دفاع نباشد. روش‌های دیبانک کردن:…