مرور برچسب ها

آموزش رایگان تله کینزی

دانلود کتاب جامع تله کینزی

در کتاب جامع تله کینزی، ابتدا به تعریف دقیق تله کینزی و سایکوکینزی و تفاوت های آن پرداخته شده است. تله کینزی به ایجاد حرکت یا جنبش در هر شیء بدون دخالت عاملی مادی گفته میشود و سایکوکینزی یعنی با نیروی ذهن و روان بتوانیم روی جسمی تاثیر…